Pravno obvestilo

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana.

Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak:
© 2019 Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana. Vse pravice pridržane.

Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na tem spletnem mestu, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnimi stranmi www.sport-sezana.com. Pri obisku in uporabi spletnih strani je odgovornost Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana za vse primere izključena.

Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

Questo sito utilizza i cookies per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere statistiche sugli accessi.

Cliccando su “Acconsento” permettete l’uso dei cookies. In caso di disaccordo scegliete “Non acconsento”.Di più